สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/ 2567 ผ่านระบบออนไลน์

Share

นางพันธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 กับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์  เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4  สพป.ตรัง  เขต 2           

 

มีการเติมองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านการเงินให้กับสถานีแก้หนี้ครู ทั้ง 245 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศไทยพร้อมกัน และชี้ช่องทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 5 มีนาคม 2567 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 8 ราย แยกเป็น กลุ่มสีแดง ถูกฟ้องทุกกรณี จำนวน 2 ราย กลุ่มสีแดง เงินคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30  จำนวน 4 และ กลุ่มสีเหลือง เงินคงเหลือมากกว่าร้อยละ 30  จำนวน 2 ราย

ทั้งนี้ สพป.ตรัง เขต 2 จะขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อลดหนี้ ลดดอกเบี้ย และลดการฟ้องร้องต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top