สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมการรักษาความปลอดภัยและดูแลสถานศึกษาใน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมการประชุมการรักษาความปลอดภัยและดูแลสถานศึกษาในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีจ่าเอกสุวัฒน์ สัญวงษ์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานการประชุม โดยนายอำเภอห้วยยอดได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษา ผกก.สภ.ห้วยยอด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอห้วยยอด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอห้วยยอด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

 

เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยจากโรงเรียน พร้อมหารือการดำเนินการ/มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร นักเรียนในสถานศึกษาซึ่งได้มีการยกเลิกคำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ไปแล้ว ตลอดทั้งส่วนราชการอื่น ๆ ภายในอำเภอห้วยยอดที่ยังมีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ในช่วงวันหยุด หรือกลางคืนซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล รพ.สต. เบื้องต้นพบว่ามีโรงเรียนในอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง ที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดประมาณ 11 โรงเรียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปประเด็นพร้อมแนวทางในการบูรณาการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและหน่วยงาน จำนวน 4 ข้อ ดังนี้ 

  1. การดำเนินการภายในโรงเรียน ต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ทรัพย์สินให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง
  2. การป้องกันเหตุ นายอำเภอห้วยยอดจะลงนามคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปตรวจตราความปลอดภัยให้กับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล รพ.สต. ตามความเหมาะสม เช่น ทุก ๆ 4 ชั่วโมง หรือทุก ๆ 6 ชั่วโมง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการออกคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกัน เพื่อร่วมผนึกกำลังกันรักษาความปลอดภัย และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่รอบนอกใกล้โรงเรียน เพื่อป้องกันเหตุอีกชั้นหนึ่ง
  3. แผนเผชิญเหตุ จะมีการจัดทำข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับโรงเรียนและส่วนราชการ เพื่อใช้ในการสื่อสารหากมีเหตุเร่งด่วน พร้อมทั้งจะกำหนดซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ภายในโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  4. การบริหารจัดการโดยชุมชน โดยขอให้โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ บูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวในที่ประชุมว่า โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ที่ยังไม่มีกล้องวงจรปิดสามารถขอเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ และขอให้ทุกโรงเรียนอย่า “ทิ้งโรงเรียน” ต้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยในโรงเรียนก่อนและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  บูรณาการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน      

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top