สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมาย   จากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ให้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6 ร่วมกับศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานประชุมและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2

 

แนวทางการติดตามประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน และการขยายผลวิทยากรแกนนำ ในระดับเขตพื้นที่ และการเข้าสู่ระบบของนักเรียน ,การวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ในระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางส่งต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลนานาชาติ (PISA)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top