สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Share

นางพัทธนันท์  นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) มอบหมายให้ นางสาวราศินีต์  แสนวงศ์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ  ประกอบด้วย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่  โรงพยาบาลห้วยยอด  ตำรวจในพื้นที่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวง  โรงเรียนบ้านหนองหมอ  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top