สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอห้วยยอด อำเภอรัษฎา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 แบบออนไซต์ และออนไลน์ โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการมอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

พร้อมทั้งมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

 

การขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ “OBEC ONE TEAM” โดยรองเลขาธิการ กพฐ. และผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ,ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล  ,ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ,ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง , ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์

 

ทั้งนี้ สพป.ตรัง เขต 2 ได้กำหนดให้ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกันผ่านระบบออนไลน์ แยกเป็นรายกลุ่มอำเภอ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอห้วยยอด/อำเภอรัษฎา และบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ประชุม ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) , ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 นำโดยนางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังวิเศษ/อำเภอสิเกา และบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ประชุม ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง อำเภอวังวิเศษ, ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 นำโดย นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันตัง และบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ประชุม ณ โรงเรียนบ้านท่าส้ม อำเภอกันตัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top