สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top