สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบออนไลน์

Share

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบออนไลน์

 

นางพันธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้มอบหมายให้นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 2 และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมประชุมหารือสถานี แก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี            พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และโค้ชหนุ่ม นายจักรพงษ์ เมษพันธ์ (Money Coach) โค้ชสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง และเป็นนักเขียน นักพูด วิทยากรด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการและสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง  เขต 2           

 

เพื่อให้ทุกสถานีแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหลายพื้นที่

 

โดยหลังจากนี้ โค้ช หนุ่ม จะมีการกำหนดแนวทางเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน เช่น ประสานการจัดอบรม จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การจัดทำหลักสูตรแก้ปัญหาหนี้สินครู เป็นต้น

 

สำหรับ สพป.ตรัง เขต 2 จะขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อลดหนี้ ลดดอกเบี้ย และลดการฟ้องร้องต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top