สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา  อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

 

เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งปีนี้กำหนดให้ยื่นใบสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เนตได้เพียงช่องทางเดียวที่เว็บไซต์ที่ให้ไว้ https://obec67.thaijobjob.com ระหว่างวันที่   8 – 14 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2567  ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30 น. จึงต้องมีการวางระบบให้รัดกุม และมีคุณภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top