สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมรับชมถ่ายทอดสดการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับ ผอ.สพท. 245 เขต และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ

Share

นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พร้อมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมรับชมถ่ายทอดสดการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จำนวน 245 เขต และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง YOUTUBE OBEC Channel ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top