สพป.ตรัง เขต 2 วางพวงหรีดมารดาของบุคลากรที่เสียชีวิตพร้อมมอบเงินช่วยเหลือในนามกองทุนชาตะอนุสรณ์ สพป.ตรัง เขต 2

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมวางพวงหรีดนางกุญช์ฐาน์ บุญโยดม มารดาของนางสาวอินทิภา ทองอ่อน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 2 ที่เสียชีวิตพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวในนามกองทุนชาตะอนุสรณ์ สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top