สพป.ตรัง เขต 2 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือฯ ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ ณ ร.ร.วัดเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 ให้เป็นประธานในการลงพื้นที่ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการประเมินจากสภาพจริง (เชิงประจักษ์) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top