เกียรติบัตรการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยดีเยี่ยม

Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตามนโยบายอย่างดียิ่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top