เพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

Share

วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 2566
     นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รับมอบหมายจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top