ขอแสดงความยินดียิ่งคุณครูรอสีดา สูนสละ เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา โรงเรียนบ้านเกาะยวน จังหวัดสตูล

Share

22 พฤษภาคม 2566 ขอแสดงความยินดียิ่ง
ขอให้คุณครูมีความสุขและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะ
คณะครูโรงเรียนบ้านบางเตา เดินทางไปส่งคุณครูรอสีดา สูนสละ เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา โรงเรียนบ้านเกาะยวน จังหวัดสตูล


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top