บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share

บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 (กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร)        เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดน้ำพราย ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top