บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

Share

บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 (กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดภูเขาทอง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top