ประกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top