ประกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งว่างเพิ่มเติม

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top