ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

Share

7.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล

[download id=”3274″]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top