ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสอบผ่าน รอง ผอ และ ผอ รร. (1)

[download id=”3311″]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top