ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เปิด-ปิด และยานพาหนะ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 มอบหมายให้นางอัมพิกา อักษรสว่าง รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เปิด-ปิด และยานพาหนะ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2567

โดยมีนายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top