ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 3/2567

Share

สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 3/2567  โดยมีนายวินัย  ทองรัตน์  เป็นประธาน นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

ที่ประชุมมีเรื่องสำคัญเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง คือ เรื่อง ขออนุมัติการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ,เรื่อง ขออนุมัติเพื่อออกคำสั่งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตำแหน่ง และเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top