ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 มอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ณ ร.ร.บ้านหนองราโพ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

Share

นางพัทธนันท์  นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช              บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มอบทุนการศึกษา และจับสลากรางวัล พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ร.ร.บ้านหนองราโพ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.ร.ร.บ้านหนองราโพ และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย เข้าร่วม

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้

  1. 1. เด็กหญิงทิพกฤตา ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านหนองราโพ
  2. 2. เด็กหญิงพัณณิตา จันทร์ผุด โรงเรียนวัดเขา
  3. 3. เด็กหญิงสิริวิมล รอดกูล โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
  4. 4. เด็กหญิงธันยกานต์ อินทรวงค์ โรงเรียนวัดควนไทร

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top