ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจกรรม บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

Share

นางพันธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจกรรม บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร อำเภอห้วยยอด โดยมีพระสงฆ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 

โครงการดังกล่าวจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ปลูกฝังความรัก ความเข้าใจ ความภูมิใจต่อสถาบันหลัก และการมีส่วนร่วมของชุมชน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น เพื่อนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top