พิธีปิดการประชุมพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียน โดยมีนางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ วิทยากรบรรยาย  ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top