รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านมดตะนอย

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง  เขต 2 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านมดตะนอย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนางปิ่นมณี  ชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

 

โรงเรียนบ้านมดตะนอยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดสองข้าง จำนวน 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 3,923,000 บาท

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top