รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ติดตามการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT (Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT (Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) โดยมีนางทิพวรรณ จันดี ผอ.โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) พร้อมรองผอ.โรงเรียนห้วยยอด คณะครู และศีกษานิเทศ สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

 

มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที 1  ปีการศึกษา 2566 สพป.ตรัง เขต 2 ทั้งหมด 133 โรง และโฮมสคูล จำนวน 1 คน จาก 134 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านปากแจ่มไม่มีนักเรียน ป.1) คิดเป็น 99.25 % และมีจำนวนผู้สมัครสอบ 2,140 คน คิดเป็น 97.90 % (ข้อมูล DMC ณ 10 พ.ย. 2566 นักเรียน ป. 1 จำนวน 2,186 คน)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top