รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

Share

นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ หน่วยบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธร อำเภอห้วยยอด สี่แยกอันดามัน (อันดามัน) ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลตรวจสอบความพร้อมของรถทุกประเภทในช่วงเทศกาล ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนแก้ไขปัญหาสภาพรถ โดยมีกำหนดดำเนินงานในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top