รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรอุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top