ร่วมด้วย ช่วยกัน…นักการภารโรง สพป.ตรัง เขต 2 ระดมช่วยซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนวัดสิทธิโชคหลังเสียหายจากวาตภัย

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) เยี่ยมและให้กำลังใจการพี่ ๆ นักการภารโรงในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนคลองโตน โรงเรียนบ้านคลองมวน โรงเรียนบ้านช่องลม โรงเรียนบ้านลำภูรา โรงเรียนบ้านลำแพะ โรงเรียนบ้านหน้าเขา โรงเรียนบ้านเขากอบ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดสิทธิโชค ซึ่งได้ช่วยกันซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานของโรงเรียนวัดสิทธิโชค อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567

 

ด้วยคณะของสพป.ตรัง เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ปรากฏว่าโรงเรียนวัดสิทธิโชค ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้รับความเสียหายจะต้องทำการปรับปรุงซ่อมแชมอย่างเร่งด่วน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top