สพป.ตรัง เขต 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) พร้อมด้วยนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง 2 นางอัมพิกา  อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง  เขต 2 ผอ.กลุ่มงาน ผอ.หน่วยงานตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสำนักงาน สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  

โดยบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีติดต่อราชการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top