สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

Share

นายดุสิต ลัคนาศิริโรรัตน์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.กลุ่มงาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตรัง เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2

 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2 สอบภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.) ประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 23 ราย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top