สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 2/2566

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และกรรมการฯ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

สพป.ตรัง เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ เพื่อพิจารณาแนวทางในการระดมทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยอุบัติเหตุ อุบัติภัย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top