สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถขับเคลื่อนงานด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน เข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก ผอ.โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยต่อ จ.ตรัง และผอ.โรงเรียนบ้านพรุเตย จ.ตรัง มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567       

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top