สพป.ตรัง เขต 2 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งต่อนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

Share

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) โดยนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งต่อนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรัง เข้าลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ อีก 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง -กระบี่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง

 

ทั้งนี้ตามที่พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เด็กทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดจังหวัด (สกร.) ทั่วประเทศ ร่วมหารือกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดูแลแก้ปัญหาเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา (เด็กตกหล่น) และเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาออกจากระบบกลางคันให้กลับเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top