สพป.ตรัง เขต 2 มอบเกียรติบัตร 15 โรงเรียน นำร่องผ่านการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล โดยมีนายปรีชา หมีนคาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายนิวัติ  สุขไชยะ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนภสร อิล่อง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายภูเบศ คงจันทร์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จำนวน 15 โรง รวม 60 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จำนวน 15 โรง รวม 60 คน ได้ผ่านการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ตามหัวข้อ ได้แก่  การบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา, แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการดำเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุในสถานศึกษา ,การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา (การเงิน บัญชี) และวิธีปฏิบัติราชการที่ดีกับการป้องกันความเสี่ยงในสถานศึกษา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top