สพป.ตรัง เขต 2 รับมอบน้ำดื่มจาก ธ.ก.ส. สำนักงานตรัง สนับสนุนการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุน 60 ปี ครองราชย์

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายดุสิต  ลัคนาศิริโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด จากสำนักงานธ.ก.ส. จังหวัดตรัง นำโดยดร.กรกต สุขขึ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง นายเศรษฐพร พลอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาห้วยยอด และคณะ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ สพป.ตรัง เขต 2

 

เพื่อสนับสนุนการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุได้รับผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top