สพป.ตรัง เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 เสริมทัพงานการศึกษาเปิดเทอมใหม่นี้

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 7 กลุ่มสาขาวิชาเอก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ดนตรีสากล ประถมศึกษา ปฐมวัย รวมจำนวน 15 ราย และรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ราย เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน และโรงเรียนบ้านลำช้าง อำเภอรัษฎา โดยมีนายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางจำเรียง ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง  เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 ซึ่งการรับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมทัพงานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในสังกัดของ สพป.ตรัง เขต 2 ต่อไป 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top