สพป.ตรัง เขต 2 รับรายงานตัวนักศึกษาปริญญาโท จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และวิทยาลัยนครราชสีมา เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) รับรายงานตัวนักศึกษาปริญญาโทจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาปริญญาโทจากวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 โดยมีนายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมรับรายงานตัวและให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ทั้งนี้ตลอดการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา คณะนักศึกษาฯ จะได้เรียนรู้กระบวนการบริหาร และกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top