สพป.ตรัง เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ปี 2566 (วิชาเอกวิทยาศาสตร์)

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธาน รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง  เขต 2 นางจำเรียง ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งการรับรายงานตัวตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ จะช่วยเสริมทัพงานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนของโรงเรียนบ้านช่องหาร อำเภอวังวิเศษ และโรงเรียนบ้านน้ำราบ อำเภอกันตังต่อไป   

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top