สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกับบริษัท สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จำกัด จัดโครงการฝึกปฏิบัติการ “สร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา”

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกปฏิบัติการ “สร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา” โดยมีนายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายธนเดช ตุลยพินิจ นักวิชาการอิสระ บริษัท สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จำกัด นางราตรี หมื่นละหม้าย ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 และครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 134 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567

 

เพื่อให้ครูมีทักษะการสร้างสื่อและรู้เทคนิควิธีการนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปขยายผลให้เพื่อนครูภายในโรงเรียนหรือเครือข่ายเดียวกันจำนวน 134 คน

 

มีการบรรยาย เช่น เรื่องการนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสร้างสื่อเทคโนโลยีแบบง่าย ๆ สำหรับครูที่ไม่ชำนาญคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับหารประเมินวิทยฐานะ (DPA) โปรแกรมสำหรับออกแบบบัตรคำ โปรแกรมสำหรับการบันทึกเสียง โปรแกรมสำหรับการสร้างวีดีโอคลิป (ออกแบบบัตรคำภาษาไทย คำและคำอ่าน การสะกดคำ ความหมายของคำ) การสร้างช่องบน YOU TUBE เพื่อเป็นช่องทางให้เด็กเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top