สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Share

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ  ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อเวลา 07.00 น.

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มกฎหมายและคดี ได้รับมอบหมายจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (เราทำความดี ด้วยหัวใจ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เมื่อเวลา 10.30 น.

 

กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top