สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหลังเขา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหลังเขา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โดยมีนางบุรินทร์ นุ่นขาว ผอ.โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลังเขา ผู้กำกับการสถานีตรวจภูธรเขาวิเศษ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาวิเศษวิทย์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

 

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ครู และนักเรียนได้เสนอผลผลิตและผลลัพธ์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2566 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นการรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลลัพธ์ทางวิชาการให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมนักเรียน เป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอนาคต และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

 

ทั้งนี้โรงเรียนการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับปฐมวัย ประกอบด้วยการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนของคณะครู การนำเสนอนิทรรศการผลงานและรางวัลของผู้เรียน มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ร่วมสนุกจากการตอบคำถามจากใบความรู้และใบงาน มีเกมการละเล่นที่ให้ความรู้และความสนุกสนาน รวมทั้งมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top