สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์เลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในส่วนของสพป.ตรัง เขต 2 มีนางจำเรียง  ทองสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

 

 เพื่อรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังครูฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดการใช้ระบบ School Capacity System : SCS  ซึ่งเป็นวิธีบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “พลิกโฉมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเชื่อมั่น ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ”

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top