สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2567

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) และนายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2567 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

 

ที่ประชุมมีการวิพากษ์ ยกร่าง และแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2567 โดยคณะผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top