สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ร.ร.วัดเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยนายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 2 และเจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา โดยมีพระครูมหาเขตตารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมปอง หนูเนื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างต่อเติมรั้วโรงเรียน ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความปลอดภัยต่อนักเรียน และทรัพย์สินของโรงเรียน ตลอดจนมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้งบประมาณในการในการปรับปรุงต่อเติมรั้วเหล็กเพิ่มเติมในการก่อสร้างประมาณ 400,000 บาท   

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top