สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมพิธีปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด รุ่นที่ 3

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด รุ่นที่ 3 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอห้วยยอด จำนวน 79 คนที่ผ่านการฝึกปฏิบัติว่ายน้ำ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรโครงการที่กำหนดตลอดการอบรมระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง คณะวิทยากร และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เทศบาลตำบลห้วยยอด โรงพยาบาลตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการว่ายน้ำเป็นมีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรังอายุระหว่าง 10 – 13 ปี และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เด็กจมน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้

 

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กล่าวว่า ต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมาก มีข้อมูลว่านักเรียนที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 90 มีทักษะการว่ายน้ำเป็น เอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำได้ หลังจากนี้หวังว่านักเรียนจะได้พัฒนาตนเอง มีทักษะในการว่ายน้ำที่ดีขึ้น เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top