สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมพิธีเปิด “โครงการสุขาดี มีความสุข”

Share

นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  พร้อมด้วยผอ.กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้า สพป.ตรัง เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังโดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยผู้ประสานงานอำเภอวังวิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาวิเศษวิทย์ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อร่วมในพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ร่วมกับพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

 

โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ได้ทำพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านโรงเรียนตัวแทนของ 245 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้การติดสติ๊กเกอร์ “สุขาดี มีความสุข” ด้านหน้าประตูห้องสุขาและบนกระจกห้องน้ำเป็นเชิงสัญลักษณ์

 

น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เปิดเทอมใหม่ที่จะถึงนี้ จะได้ใช้ห้องสุขาใหม่ ที่มีความสวยงาม สีสันสดใส สะอาด เรียบร้อย และจะช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องสุขาเพื่อจะได้ใช้ร่วมกันไปนาน ๆ

 

ทั้งนี้เป็นไปตามที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา สพฐ.จึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำโรงเรียนที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรเงินเพื่อประโยชน์การศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 10 คน แต่ไม่เกิน 80 คน โรงเรียนละ 10,000 บาท

สพป.ตรัง เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการสุขาดี มีความสุข จำนวน 38 โรงเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top