สพป.ตรัง เขต 2 “ห่วงใจ พร้อมช่วยเหลือ” เยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 น้องนร.ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้มอบหมายให้นางวัลภา  จันทร์มีศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหมอ และครูโรงเรียนบ้านหนองหมอ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวน้องนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์นอกเวลาราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ห้วยยอด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวจากเงินกองทุน  60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top