เยี่ยมบ้านนักเรียน

Share

 สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดเยี่ยมบ้านนักเรียน (กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา/เด็กด้อยโอกาสและเด็กออกกลางคัน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสม

 

นายปรีชา หมีนคลาน  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  พร้อมด้วยนางสาวราศีนีต์  แสนวงศ์  นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ  นายประนอม ศรัทธาประยูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ โรงเรียนบ้านคลองลุ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ในอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top